2. opdrachten

Probeer de verschillende opdrachten uit. Voer uit wat er gevraagd wordt en ga gerust een stapje verder indien je dit wil.

https://drive.google.com/open?id=17BpFHjzuBEVdBrKRlmkBLc7LhtUO-Jym